Filter op

IKC de Lente

Peuteropvang

Bij IKC de Lente vormen wij samen met de school een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Bij IKC de Lente bieden wij kinderdagverblijf (0- 4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) aan.

Samen met de leerkrachten stemmen wij onze educatieve programma’s op elkaar af. Kinderen gaan daardoor gemakkelijk over van het kinderdagverblijf/peuteropvang naar de basisschool. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar. Alles is erop gericht om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes goed worden voorbereid op het basisonderwijs. Zo zullen de oudste peuters af en toe een kijkje gaan nemen bij de kleutergroepen.

Babino hecht veel waarde aan de sociale ontwikkeling van kinderen, waarbij kinderen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en leren om op deze manier samen te werken.

Peuteropvang

Deze kleurrijke locatie is gelegen in een eigen groepsruimte binnen de school. Babino biedt hier naast peuteropvang ook kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang aan. Gedurende de reguliere schoolweken komen de peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar twee ochtenden in de week naar de peuteropvang.

Samen met vriendjes en vriendinnetjes komen de kinderen genieten van de opvang en de activiteiten die Babino te bieden heeft. Ze leren samenspelen, samen delen, ontwikkelen de motoriek en krijgen een gericht taalaanbod. We maken gezamenlijk gebruik van de speelplaats met school en er is beschikking over de patio van de school. Deze patio biedt allerlei mogelijkheden voor leuke activiteiten, zo zijn er moestuintjes en picknicktafels aanwezig.

Stamgroep

De peuteropvang en dagopvang bestaan uit één verticale stamgroep voor kinderen van 0-4 jaar, die begeleid wordt door maximaal 3 pedagogisch medewerkers. 

Peuterplein

Om de doorgaande leerlijn naar de basisschool te bevorderen werkt Babino met de methode ‘Peuterplein’.  Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen door middel van leuke materialen en gevarieerde activiteiten. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen. Het programma biedt een rijk en gevarieerd aanbod om de peuters optimaal te stimuleren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, motoriek, voorbereidend rekenen en muziek.

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

Babino Kinderopvang IKC de Lente
Langerak 42
2157 PG  Abbenes

Telefoon: 06 19 88 20 25
LRK nr.: 228989899

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
geopend van 08.30-12.00 uur

IKC School

www.ikcdelente.nl

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies