Ippel Stippel

Peuteropvang

Bij Kinderopvang Ippel Stippel vormen wij samen met basisschool de Regenboog een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Bij deze locatie bieden wij kinderdagverblijf (0- 4 jaar)en peuteropvang (2-4 jaar) aan. Samen met de leerkrachten stemmen wij onze educatieve programma’s op elkaar af. Kinderen gaan daardoor gemakkelijk over van het kinderdagverblijf/peuteropvang naar de basisschool. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar. Alles is erop gericht om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes goed worden voorbereid op het basisonderwijs. Babino hecht veel waarde aan de sociale ontwikkeling van kinderen, waarbij kinderen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en leren om op deze manier samen te werken.

Peuteropvang

Deze mooie locatie is samen met het kinderdagverblijf gevestigd in Assendelft-Zuid. Aansluitend aan de groepsruimte bevindt zich een grote uitdagende buitenruimte waar we dagelijks gebruik van zullen maken. Gedurende de reguliere schoolweken komen de peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar twee dagdelen in de week naar de peuteropvang. Samen met vriendjes en vriendinnetjes komen de kinderen genieten van de opvang en de activiteiten die Babino te bieden heeft. Ze leren samen spelen, samen delen, ontwikkelen de motoriek en krijgen een gericht taalaanbod. Wij hebben de beschikking over een eigen buitenruimte gelegen op de patio van de school. Deze afgesloten buitenruimte biedt extra veiligheid en is ingericht voor kinderen van 0-4 jaar.

Peuterplein

Om de doorgaande leerlijn naar de basisschool te bevorderen werkt Babino met de methode ‘Peuterplein’. Peuteropvang de Heidebijtjes biedt specifieke VVE plaatsen voor doelgroepkinderen aan. Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen door middel van leuke materialen en gevarieerde activiteiten. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen. Het programma biedt een rijk en gevarieerd aanbod om de peuters optimaal te stimuleren in hun sociaal- emotionele ontwikkeling, taal, motoriek, voorbereidend rekenen en muziek.

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Op deze locatie bieden wij VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) aan. Ieder kind leert en groeit in zijn of haar eigen tempo. Sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig en komen hierdoor in aanmerking voor een VVE-plaatsing. Kinderen leren spelenderwijs over herkenbare thema’s. Er is daarbij extra veel aandacht voor taal en woordenschat. VVE helpt kinderen een goede start te maken op de basisschool. De gemeente subsidieert de peuterplaats voor VVE-doelgroep kinderen voor 2 dagdelen per week. Uw kind komt dan 4 dagdelen per week en u betaalt voor slechts 2 dagdelen per week.

Om in aanmerking te komen voor een VVE-plaatsing is er een doorverwijzing van het consultatiebureau/Centrum Jong nodig. U kunt hier informeren of uw kind in aanmerking komt voor een VVE-plaatsing. Het VVE-traject is voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Bij onze VVE-locatie worden vier keer per jaar thema bijeenkomsten georganiseerd over een onderwerp dat betrekking heeft op de opvoeding en ontwikkeling. Hier wordt vaak samengewerkt met bijvoorbeeld de bibliotheek, opvoedbureaus en deskundigen. Deze bijeenkomsten zijn verplicht voor de ouder(s)/verzorger(s) met een VVE-subsidie.

WERKPLAN
BELEIDSPLAN
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

PO Ippel Stippel
Dorpsstraat 466a
1566 BV  Assendelft

Telefoon: 075 687 43 73
LRK nr.: 107985378

Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Geopend van 08.00-12.00 uur | 12.30-16.30 uur

IKC School

Basisschool De Regenboog

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies