Iedereen heeft soms de neiging om zijn kind bezorgd toe te spreken. Deze bezorgdheid kan tot gevolg hebben dat kinderen…