Tarieven 2019

Wilt u weten wat de kosten voor u per maand zijn?
Hieronder kunt u de uurtarieven bekijken per opvangsoort.

Uur tarieven kinderdagverblijf

Hele dag opvang

823per uur

Halve dag opvang

838per uur

Flexibel contract

841per uur

Peuteropvang

De wijze van betalen wordt voor de peuteropvang opgesplitst in 2 groepen.

1) Kinderopvangtoeslag

Indien u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag kunt u deze aanvragen via de Belastingdienst. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijke toetsingsinkomen. Het tarief voor de Peuteropvang voor 2019 is €8,70 per uur.

Voor de actuele regels voor de Kinderopvangtoeslag verwijzen wij u door naar de website van de Belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/

2) Ouderbijdrage peuteropvang

Indien één van de partners niet werkzaam is of beide partners niet werkzaam zijn, betaalt u een ouderbijdrage en kunnen wij subsidie aanvragen vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is. De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van uw gezamenlijke toetsingsinkomen.

 Voor het vaststellen van de hoogte van de ouderbijdrage dient u uw inkomensgegevens aan te leveren. De benodigde documenten hiervoor zijn:

 • Jaaropgave van uw werkgever van het afgelopen jaar of een IB60 verklaring indien u zelfstandig ondernemer bent;
 • óf uw inkomensgegevens van de afgelopen drie maanden;
 • óf een jaaropgave indien u een uitkering ontvangt;
 • Een ingevuld en ondertekend exemplaar ‘Verklaring Ouderbijdrage’ (deze ontvangt u van Babino)

 U dient uw inkomensgegevens en een getekend exemplaar van de Verklaring Ouderbijdrage in te leveren voor de start van de opvang van uw kind. Indien uw inkomensgegevens tussentijds wijzigen, dient u Babino hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen inclusief bijbehorende documentatie. Bij het niet aanleveren van uw inkomensgegevens wordt u automatisch ingeschaald in het hoogste tarief van €8,70 per uur.

VVE-Doelgroepkinderen

Op deze locatie bieden wij VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) aan. Ieder kind leert en groeit in zijn of haar eigen tempo. Sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig en komen hierdoor in aanmerking voor een VVE-plaatsing. Kinderen leren spelenderwijs over herkenbare thema’s. Er is daarbij extra veel aandacht voor taal en woordenschat. VVE helpt kinderen een goede start te maken op de basisschool.

 De gemeente subsidieert de peuterplaats voor VVE-doelgroepkinderen voor 2 dagdelen per week. Uw kind komt dan 4 dagdelen per week en u betaalt voor slechts 2 dagdelen per week. Om in aanmerking te komen voor een VVE-plaatsing is er een doorverwijzing van het consultatiebureau/Centrum Jong nodig. U kunt hier informeren of uw kind in aanmerking komt voor een VVE-plaatsing. Het VVE-traject is voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Bij onze VVE-locatie worden vier keer per jaar thema bijeenkomsten georganiseerd over een onderwerp dat betrekking heeft op de opvoeding en ontwikkeling. Hier wordt vaak samengewerkt met bijvoorbeeld de bibliotheek, opvoedbureaus en deskundigen. Deze bijeenkomsten zijn verplicht voor de ouder(s)/verzorger(s) met een VVE-subsidie.

Uur tarief peuteropvang

Peuteropvang

870per uur

Ouderbijdrage tabel 2019

Gezamelijk Toetsingsinkomen

per gezin/ jaar in €

Ouderbijdrage per maand*

2 dagdelen per week

Column 2 Value Eerste kind Tweede kind
Lager dan € 19.433 € 6.40 € 6.40
€ 19.434 € 29.879 € 8.00 € 6.80
€ 29.880 € 41.116 € 17.20 € 8.60
€ 41.117 € 55.924 € 26.80 € 8.80
€ 55.925 € 80.387 € 46.40 € 13.00
€ 80.388 € 111.393 € 78.80 € 20.20
€ 111.394 > € 106.20 € 37.30

Buitenschoolse opvang

Het tarief voor buitenschoolse opvang is afhankelijk van uw pakketkeuze.
Kijk hieronder voor het uurtarief per pakket. U kunt via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen.

Studiedagen

Aangezien niet iedere ouder gebruik dient te maken van deze dienst, zijn studiedagen alleen optioneel af te nemen. Op deze manier betaalt u niet teveel. U betaalt voor de studiedagen hetzelfde uurtarief als voor het pakket dat u afneemt. Studiedagen worden altijd achteraf gefactureerd.

Uur tarief buitenschoolse opvang

Pakket 1

700per uur
 • Na-schoolse / voorschoolse / vakantie opvang

Pakket 2

732per uur
 • Na-schoolse / vakantie opvang

Pakket 3

786per uur
 • Voorschoolse opvang

Pakket 4

783per uur
 • Na-schoolse opvang

Pakket 5

767per uur
 • Vakantie opvang

Pakket 6

730per uur
 • Voorschoolse opbang / na-schoolse opvang

Flex

841per uur
 • Flexibel contract

Kinderopvangtoeslag

Indien u in aanmerking komt voor Kinderopvangtoeslag kunt u deze aanvragen via de Belastingdienst. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijke toetsingsinkomen.

 Voor de actuele regels voor de Kinderopvangtoeslag verwijzen wij u door naar de website van de Belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies