Peuteropvang

De wijze van betalen wordt voor de Peuteropvang opgesplitst in 2 groepen.

1) Kinderopvangtoeslag

Indien u en uw partner beiden werkende ouders zijn, of wanneer u een werkende alleenstaande ouder bent, heeft u recht op Kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijke toetsingsinkomen. U dient via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aan te vragen.
Het tarief voor de Peuteropvang voor 2018 is €8,24 per uur.


2) Ouderbijdrage peuteropvang

Indien één van de partners niet werkzaam is of beide partners niet werkzaam zijn, betaalt u een ouderbijdrage en kunnen wij subsidie aanvragen vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is. De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van uw gezamenlijke toetsingsinkomen.

Voor het vaststellen van de hoogte van de ouderbijdrage dient u uw inkomensgegevens aan te leveren. De benodigde documenten zijn:

- Jaaropgave van uw werkgever van het afgelopen jaar of een IB60 verklaring indien u zelfstandig ondernemer bent
- óf uw inkomensgegevens van de afgelopen drie maanden
- Een ingevuld en ondertekend exemplaar Verklaring Ouderbijdrage (deze ontvangt u van Babino)

U dient uw inkomensgegevens en een getekend exemplaar van de Verklaring Ouderbijdrage in te leveren voor de start van de opvang van uw kind. Indien uw inkomensgegevens tussentijds wijzigen, dient u Babino hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen inclusief bijbehorende documentatie. Bij het niet aanleveren van uw inkomensgegevens, wordt u automatisch ingeschaald in het hoogste tarief van €8,24 per uur.VVE-Doelgroepkinderen

Om kinderen nog beter voor te bereiden op het basisonderwijs, heeft de gemeente VVE-Doelgroepkinderen aangewezen. Kinderen kunnen starten met het VVE-traject vanaf een leeftijd van 2,5 jaar.
- Ook ouders die recht hebben op Kinderopvangtoeslag kunnen hun kind (met indicatie) 4 dagdelen aan VVE laten deelnemen
- Uw kind komt 4 dagdelen per week en u betaalt voor slecht 2 dagen per week.
- De Gemeente Zaanstad subsidieert zowel ouders die een ouderbijdrage betalen, evenals die recht hebben op Kinderopvangtoeslag.
Ouderbijdrage Peuteropvang Gemeente Zaanstad 2018

Gezamenlijk Toetsingsinkomen
per gezin jaar in €

Ouderbijdrage per maand*
2 dagdelen per week

Eerste kind

Tweede kind

Lager dan

€ 18.849

€ 9,00

€ 7,40

€ 18.850

€ 28.981

€10,00

€ 7,60

€ 28.982

€ 39.880

€ 19,00

€ 8,80

€ 39.881

€ 54.242

€ 29,60

€ 9,00

€ 54.243

€ 77.970

€ 51,40

€ 13,40

€ 77.971

€ 108.044

€ 86,80

€ 21,00

€ 108.045

en hoger

€ 99,40

€ 39,00

* Tarieven zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen

 


Peuteropvang