Babino Buitenschoolse opvang

Babino Buitenschoolse opvang biedt kwalitatief goede opvang voor kinderen van 4-13 jaar, die door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers worden begeleid. De kenmerken van Babino zijn betrouwbaarheid en opvang in huiselijke sfeer.

Voorschoolse opvang

Wij bieden voorschoolse opvang aan op maandag t/m vrijdag vanaf 07.00 uur, mits er voldoende aanmeldingen zijn. De voorschoolse opvang is inclusief ontbijt, Er zal gezamenlijk met de kinderen worden ontbeten. De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school, er zal warme overdracht met de leerkracht plaatsvinden.


Naschoolse opvang

Babino creeert uitdagende speelruimtes gericht op de verschillende leeftijden van de kinderen. Samen met leeftijdsgenootjes kunnen kinderen dagelijks deelnemen aan verschillende activiteiten gericht op sport, muziek en creativiteit. De oudste kinderen zullen gestimuleerd worden tot zelfstandigheid.


Vakantie-opvang
Studiedagen

Tijdens schoolvakantie en studiedagen organiseren wij diverse activiteiten en maken wij verschillende leuke uitstapjes. Dit kan varieren van het zelf bouwen van een restaurant, een spannende speurtocht in de omgeving tot een middagje bowlen of hutten bouwen in het bos.