Kinderopvang

Bij Babino werken wij met zowel verticale als horizontale groepen op de kinderdagverblijven. Per vestiging kan dit verschillen

Babino draagt zorg voor de luiers, flesvoeding (Nutrilon opvolgmelk), drinken, fruit, een tussendoortje en tussen de middag een warme maaltijd.

De pedagogisch medewerkers proberen zo veel mogelijk met de kinderen buiten te spelen. Bij Babino vinden wij het belangrijk dat kinderen vrij kunnen bewegen en dingen zelf kunnen ontdekken. Wij streven er daarom ook naar om iedere dag even buiten te zijn.

Beleid

Bij kinderdagverblijven bieden wij de mogelijkheid aan kinderen en ouders om eerst te komen wennen op de groep. U kunt onze medewerkers vragen naar het proces.

Bij de peuteropvang en buitenschoolse opvang bieden wij in principe geen wenmomenten aan. Wanneer daar behoefte aan is, kan dit in overleg altijd ingepland worden.

U kunt extra dagen aanvragen wanneer u dit nodig heeft, dit kan via het ouderportaal. Wanneer de groepsgrootte het toelaat, kunnen de medewerkers een extra dag toezeggen.

Gedurende het jaar heeft u de mogelijkheid om maximaal 6 ruildagen aan te vragen. Wanneer de groepsgrootte het toelaat, kunnen de medewerkers een extra dag toezeggen.

Meer informatie over het aanvragen van extra dagen en ruildagen, kunt u vinden in het ouderportaal.

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderopvang. Zij vertegenwoordigen alle ouders van kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen. Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.

De openingstijden van ons hoofdkantoor zijn van 8.30 – 17.00 uur. De actuele openingstijden van onze vestigingen kunt u op onze website vinden.

Op nationale feestdagen is Babino gesloten. Welke dagen dit zijn, kunt u vinden op de pagina ‘diensten’.

Babino werkt met een ziektebeleid. Wanneer uw kind ziek is of ziek wordt op de opvang, worden de afspraken uit dit protocol gehanteerd. Het protocol kunt u vinden in het ouderportaal.

Peuteropvang 

VVE is de afkorting van Voor- en Vroegschoolse Educatie. Bij de peuteropvang vestigingen van Babino werken wij met de VVE-methode Piramide Digitaal. Deze methode wordt gebruikt om de doorgaande leerlijn naar de basisschool te bevorderen. In ons VVE-beleid leest u meer informatie.

De peuteropvang vestigingen van Babino werken met het kindvolgsysteem Looqin. Via dit systeem voeren pedagogisch medewerkers observaties uit en worden de resultaten bijgehouden.

Onze medewerkers dragen zorg voor het overbrengen van informatie tijdens het breng- en haalmoment. Tijdens dit overdracht moment vertellen de medewerkers wat uw kind die dag heeft gedaan en opvallende momenten.

Administratie

U kunt uw kind via onze website inschrijven.

U kunt een rondleiding bij een vestiging van ons via de website aanvragen.

Opzeggen kan met een opzegtermijn van één maand. U kunt uw contract wijzigen of opzeggen door een mail te sturen naar info@babino.nl .

Bekijk onze vestigingen

Babino beschikt over meerdere vestigingen waar opvang geboden wordt. Op onze vestigings pagina kunt u een keuze maken uit de opvangsoort die u zoekt en de vestigingen bekijken.

Wanneer u een vestiging opent, kunt u informatie vinden over de betreffende opvang soort.

bekijk vestigingen

Buitenschoolse opvang

Bij Babino kunnen de kinderen van de bassischool naar de BSO vervoerd worden met de auto, BSO-bus of bakfiets.

Tijdens de voorschoolse opvang is het mogelijk om een broodje mee te eten tot 7.30 uur.

Nee, u dient uw kind zelf in te schrijven voor de buitenschoolse opvang.

Bij drie of meer aanmeldingen gaat de BSO vestiging open voor een studiedag.

Kinderopvangtoeslag

Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag, hangt af van een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn;

– De inwonende kinderen staan ingeschreven op uw woonadres.

– U als ouder of uw toeslagpartnet betaald de kosten voor kinderopvang.

– u en uw partner werken beide of krijgen van de gemeente of UWV een bijdrage op grond van de Wet Kinderopvang.

 

Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en hoeveel kunt u bekijken op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Wij helpen u graag!

Bij vragen kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor.

Babino BV
Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan

Telefoon: 075 2020389
E-mail: info@babino.nl

Peuteropvang Zaanstad BV
Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan

Telefoon: 075 2020389
E-mail: info@babino.nl