Welkom bij De Zoeker

Kinderopvang De Zoeker is gevestigd in Zaandijk en beschikt over 2 peuteropvang groepen en een buitenschoolse opvang. Eén van de peuteropvang groepen is gevestigd is het Dependance gebouw, die naast het gebouw van OBS De Zoeker staat. De groepen zijn uitdagend ingedeeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en van 4 tot 13 jaar.

Peuteropvang Hoofdgebouw

Peuteropvang De Zoeker Hoofdgebouw is twee dagdelen in de week geopend. Het is een kleinschalige vestiging waarbij kinderen veel aandacht krijgen. De groepsruimte is met een ruime huis-, bouw-, en winkelhoek ingericht. De peuteropvang is gevestigd in het gebouw van OBS de Zoeker en biedt hier opvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Naast peuteropvang wordt er op deze vestiging buitenschoolse opvang geboden.

In samenwerking met OBS de Zoeker wordt er gewerkt aan de doorgaande leerlijn voor kinderen. In kleine stapjes worden zij voorbereid op het basisonderwijs. De kinderen kunnen kennis maken met leerkrachten van de basisschool en kunnen zien welke activiteiten gedaan worden.

 De kinderen worden uitgedaagd in hun ontwikkeling en hebben de mogelijkheid zelf aan te geven waar ze behoeften aan hebben. De pedagogisch medewerker van de vestiging creëert een huiselijke sfeer en zorgt voor een fijne samenwerking in de groep. De peuteropvang maakt gebruik van de buitenruimte aangrenzend aan het lokaal. Op het ruime plein kunnen de kinderen heerlijk rennen, fietsen en spelen.

Openingstijden
Dinsdag en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur

Peuteropvang Dependance

Peuteropvang De Zoeker Dependance beschikt over een eigen groepsruimte die gelegen is bij OBS De Zoeker. De ruimte is ingericht voor kinderen van 2 tot 4 jaar waarbij kinderen worden uitgedaagd. In samenwerking met OBS de Zoeker bereiden de pedagogisch medewerkers de kinderen voor op het basisonderwijs.

De vestiging beschikt over een stabiel team die uw kind(eren) een warm en veilig gevoel geven. Het aanbod van VVE-Piramide Digitaal wordt ook op deze vestiging toegepast.

De pedagogisch medewerkers houden zicht op de ontwikkeling van de kinderen. Zij bieden begeleiding en activiteiten aan op het niveau van het kind. Dit kan een individuele- of groepsactiviteit zijn. De groep beschikt over een ruim aanbod speelgoed en materialen. De kinderen kunnen in de huis- of bouwhoek spelen en met spelletjes uit de kast spelen. De buitenruimte is ruim ingericht met leuke materialen waar kinderen hun fantasie-spellen kunnen spelen.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.00 – 12.00 uur

 

Buitenschoolse opvang

Bij BSO De Zoeker hebben kinderen volop de ruimte om te spelen en te ontdekken. Er zijn 2 lokalen bij het hoofdgebouw die elk de basis vormt voor een buitenschoolse opvanggroep, de Blauwe Dolfijn en de Groene Draak. De Blauwe Dolfijn is de basisgroep voor de jongste kinderen. Deze ruimte wordt ’s ochtends gebruikt voor de peuteropvang, maar biedt ook voldoende uitdagende speelhoeken en materialen voor de kinderen van de buitenschoolse opvang. De Groene Draak is qua inrichting meer gericht op de oudere kinderen, zodat zij ook een fijne plek hebben om te spelen en relaxen. 

Bij locatie de Dependance worden in het lokaal van de peuteropvang de jongste kinderen van de BSO opgevangen. Het lokaal is uitdagend en gezellig ingericht. Op het buitenplein kan er samengespeeld worden met de grotere kinderen.

Er kan gebruik gemaakt worden van twee grote schoolpleinen, waardoor er volop ruimte is om lekker actief buiten te spelen.

Elke dag wordt er een activiteit aangeboden, maar omdat BSO-tijd ook de vrije tijd van kinderen is, er is ook voldoende tijd en ruimte om lekker te ontspannen en je eigen ding te doen.

Per vakantie wordt er een leuk, uitdagend en gevarieerd activiteitenprogramma gemaakt, inclusief uitstapje(s). Denk hierbij aan koken voor de lunch, sport- en spel, creatieve activiteiten en bijvoorbeeld een uitje naar het bos, een leuk speelpark of de bowlingbaan.

Deze BSO-locatie vormt samen met OBS De Zoeker een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan.

Openingstijden

Voorschoolse opvang:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 – aanvang school

Naschoolse opvang:

Maandag t/m vrijdag van einde school – 18.30 uur

Vakantieopvang/studiedagen:

Maandag t/m vrijdag van 7.00/8.00 – 18.30 uur

Benieuwd naar de vestiging?

kom kijken en meld u aan voor een 
rondleiding. Of meld uw kind direct aan via het
online inschrijfformulier.

rondleiding inschrijven

Tarieven

Wilt u weten wat de kosten voor u per maand zijn?
Hieronder kunt u de uurtarieven bekijken.

Bekijk tarieven

Adres

Peuteropvang Hoofdgebouw
Peuteropvang Dependance
Buitenschoolse opvang

 


De Zoeker Hoofdgebouw
Fortuinweg 12
1544 VX Zaandijk

De Zoeker Dependance
Rooswijkplein 16
1544 VZ Zaandijk

Telefoonnummer(s):

PO Hoofdgebouw: 06-46848439
PO Dependance: 06-38461110
BSO: 06-46848439

Samenwerkingspartner(s)

OBS De Zoeker

Neem contact met ons op via de mail

123movies
123movies

Rapporten en registratie

Inspectierapport PO Hoofdgebouw
Inspectierapport PO Dependance
Inspectierapport BSO
Inspectierapport BSO Dependance

 

Registratienummer Landelijk Register (LRKP)

PO Hoofdgebouw: 196749396
PO Dependance: 122475914
BSO: 233439857
BSO Dependance: 212464693