Welkom bij Dynamica Molenwerf

Kinderopvang Dynamica Molenwerf is gevestigd in Koog aan de Zaan en beschikt over een buitenschoolse opvang. Pedagogisch medewerkers bieden opvang aan voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar die geplaatst zijn in speciaal (basis)onderwijs.

Buitenschoolse opvang

Kinderen die geplaatst zijn in speciaal (basis)onderwijs ontvangen specifieke ondersteuning op het gebied van leren en gedrag. Denk hierbij aan kleinere groepen en één-op-één-begeleiding, duidelijke structuur, dagritme en regels, extra rustmomenten en minder prikkels. Speciaal voor deze kinderen is onze BSO Dynamica Molenwerf bedoeld, zodat zij ook buiten schooltijden een fijne plek hebben om te zijn.

In de groepsruimte van BSO Dynamica kunnen de kinderen kiezen uit verschillende speelhoeken. Zo is er een autohoek, een chill-hoek, een computerhoek en kan er gezellig samen een spelletje gedaan worden. De pedagogisch medewerkers bieden leuke activiteiten aan waar de kinderen aan mee kunnen doen. Daarnaast is het mogelijk om buiten te spelen op het omheinde schoolplein en mag er gebruik gemaakt worden van de gymzaal van school.

Per vakantie wordt er een leuk, uitdagend en gevarieerd activiteitenprogramma gemaakt, inclusief uitstapje(s). Denk hierbij aan koken voor de lunch, sport- en spel, creatieve activiteiten en bijvoorbeeld een uitje naar het bos, een leuk speelpark of de bowlingbaan.

De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers, één van de chauffeurs van Babino, of een extern vervoersbedrijf vanuit school naar de BSO gebracht. Tijdens het vervoer staat veiligheid absoluut voorop!

Deze BSO-locatie vormt samen met Dynamica XL een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan.

Openingstijden

Naschoolse opvang:

Maandag t/m vrijdag van einde school – 18.00 uur

Vakantieopvang/studiedagen:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 – 18.00 uur

Benieuwd naar de vestiging?

kom kijken en meld u aan voor een 
rondleiding. Of meld uw kind direct aan via het
online inschrijfformulier.

rondleiding inschrijven

Tarieven

Wilt u weten wat de kosten voor u per maand zijn?
Hieronder kunt u de uurtarieven bekijken.

Bekijk tarieven

Adres

Buitenschoolse opvang


Dynamica Molenwerf
Molenwerf 1c
1541 WR Koog a/d Zaan

Telefoonnummer(s):

BSO 06-31788835

Samenwerkingspartner(s)

Dynamica XL

Neem contact met ons op via de mail


Rapporten en registratie

Inspectierapport BSO

Registratienummer Landelijk Register (LRKP)
BSO: 232150266

Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleidsplan BSO