Welkom bij Dynamica Wormerveer

Kinderopvang Dynamica Wormerveer is gevestigd in Wormerveer en beschikt over een buitenschoolse opvang. Pedagogisch medewerkers bieden opvang aan voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar die geplaatst zijn in speciaal (basis)onderwijs.

Buitenschoolse opvang

Kinderen die geplaatst zijn in speciaal (basis)onderwijs ontvangen specifieke ondersteuning op het gebied van leren en gedrag. Denk hierbij aan kleinere groepen en één-op-één-begeleiding, duidelijke structuur, dagritme en regels, extra rustmomenten en minder prikkels. Speciaal voor deze kinderen is onze BSO Dynamica Wormerveer bedoeld, zodat zij ook buiten schooltijden een fijne plek hebben om te zijn.

In de groepsruimte van BSO Dynamica kunnen de kinderen kiezen uit verschillende activiteiten. De groep is ingericht met verschillende speelhoeken, ook mag er gebruik worden gemaakt van de kookstudio die zich in het lokaal bevind.

Daarnaast hebben de kinderen de mogelijkheid om buiten te spelen op het schoolplein en mag er gebruik gemaakt worden van het speellokaal en technieklokaal van school.

 Per vakantie wordt er een leuk, uitdagend en gevarieerd activiteitenprogramma gemaakt, inclusief uitstapje(s). Denk hierbij aan koken voor de lunch, sport- en spel, creatieve activiteiten en bijvoorbeeld een uitje naar het bos, een leuk speelpark of de bowlingbaan.

De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers, één van de chauffeurs van Babino, of een extern vervoersbedrijf vanuit school naar de BSO gebracht. Tijdens het vervoer staat veiligheid absoluut voorop!

Deze BSO-locatie vormt samen met Dynamica XL een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag geopend van eindtijd school tot 18.00 uur.

Vakantiedagen en studiedagen

maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 – 18.00 uur.

Benieuwd naar de vestiging?

kom kijken en meld u aan voor een 
rondleiding. Of meld uw kind direct aan via het
online inschrijfformulier.

rondleiding inschrijven

Tarieven

Wilt u weten wat de kosten voor u per maand zijn?
Hieronder kunt u de uurtarieven bekijken.

Bekijk tarieven

Adres

Buitenschoolse opvang


Dynamica Wormerveer
Noordsterweg 2
1521 JS Wormerveer

Telefoonnummer(s):

BSO 06-26914574

Samenwerkingspartner(s)

Dynamica XL

Neem contact met ons op via de mail

123movies

Rapporten en registratie

Inspectierapport BSO

Registratienummer Landelijk Register (LRKP)
BSO: 235129707

Pedagogisch beleid

Pedagogische uitwerking BSO