Zaandijk

Kinderdagverblijf

Dit gezellige kinderdagverblijf is gelegen in de rechtervleugel van Wijksteunpunt de Boed in Zaandijk en heeft een ruime buitenruimte. Kleinschaligheid staat centraal, waardoor er een goede vertrouwensband is met de pedagogisch medewerkers. Op deze locatie wordt actief gewerkt met verschillende thema's en is de ouderbetrokkenheid groot.

De dagopvang bestaat uit twee stamgroepen. Een verticale met kinderen van 0-4 jaar en een peutergroep met kinderen van 2-4 jaar. De groepen worden per dag door maximaal drie pedagogisch medewerkers begeleid.

Adresgegevens

KDV Zaandijk
Willem Dreeslaan 1
1544 SB Zaandijk

Telefoon: 06 11 95 33 94
LRK nr.: 391338092


Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag 07.00-18.30 uur