Welkom bij De Dijk-Oost

Kinderopvang De Dijk-Oost is gevestigd in Zaandam en beschikt over een peuteropvang en buitenschoolse opvang. In samenwerking met OBS De Dijk, vormt Babino een integraal kindcentrum (IKC). Door deze samenwerking kunnen de pedagogisch medewerkers en leerkrachten kinderen optimaal begeleiden in hun ontwikkeling.

Peuteropvang

Peuteropvang De Dijk-Oost beschikt over een mooie groepsruimte bij OBS De Dijk. Samen met deze basisschool vormen wij een integraal kindcentrum (IKC). Er wordt gewerkt aan een makkelijke overgang naar het basisonderwijs. Op de peuteropvang worden de kinderen van 2 tot 4 jaar hierin zo goed mogelijk begeleidt.

Bij Peuteropvang De Dijk-Oost wordt er gewerkt met het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Piramide Digitaal. Met behulp van dit programma spelen de pedagogisch medewerker optimaal in op de behoeften van de kinderen. Hierbij worden de activiteiten aangepast op het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

De groepsruimte is ingericht aan de hand van het thema waarmee gewerkt wordt. Naast de gezellige binnenruimte beschikt de vestiging ook over een uitdagend speelplein waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. De pedagogisch medewerkers dragen zorg voor het welzijn van de kinderen en ouders en geven daarbij een warme overdracht aan het einde van de ochtend.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang De Dijk-Oost kan het beste beschreven worden als ‘gezellig’. De locatie kent twee basisgroepen, het Blauwe Meer en het Groene Bos, en beschikt ook over een knusse chill-ruimte. Binnen kunnen de kinderen knutselen, spelen in de verschillende hoeken, of na een drukke schooldag gewoon even lekker ontspannen.

Buiten wordt er gespeeld op het aangrenzende speelplein, maar ook het grote schoolplein kan gebruikt worden. De betrokken pedagogisch medewerkers creëren een fijne sfeer, waar elk kind gezien wordt.

Elke dag wordt er een activiteit aangeboden, maar omdat BSO-tijd ook de vrije tijd van kinderen is, er is ook voldoende tijd en ruimte om lekker te ontspannen en je eigen ding te doen.

Per vakantie wordt er een leuk, uitdagend en gevarieerd activiteitenprogramma gemaakt, inclusief uitstapje(s). Denk hierbij aan koken voor de lunch, sport- en spel, creatieve activiteiten en bijvoorbeeld een uitje naar het bos, een leuk speelpark of de bowlingbaan. De kinderen van Babino BSO-locatie De Dijk-West worden in vakanties ook bij  buitenschoolse opvang De Dijk-Oost opgevangen.

Deze BSO-locatie vormt samen met OBS De Dijk een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan.

Openingstijden

Voorschoolse opvang:

Maandag t/m vrijdag van 7.00  – aanvang school

Naschoolse opvang:

Maandag t/m vrijdag van einde school – 18.30 uur

Vakantieopvang/studiedag:

Maandag t/m vrijdag van 7.00/8.00 – 18.30 uur

Benieuwd naar de vestiging?

kom kijken en meld u aan voor een 
rondleiding. Of meld uw kind direct aan via het
online inschrijfformulier.

rondleiding inschrijven

Tarieven

Wilt u weten wat de kosten voor u per maand zijn?
Hieronder kunt u de uurtarieven bekijken.

Bekijk tarieven

Adres

Peuteropvang
Buitenschoolse opvang


De Dijk-Oost
Hogendijk 81
1506 AE Zaandam

Telefoonnummer(s):

PO: 06-50608466
BSO:06-50608466

Samenwerkingspartner(s)

OBS De Dijk

Neem contact met ons op via de mail

123movies
embed google map

Rapporten en registratie

Inspectierapport PO
Inspectierapport BSO

Registratienummer Landelijk Register (LRKP)

PO: 128776018
BSO: 803609346